Vi skal fremover sortere mere affald, bl.a. er der kommet nye poser til organisk affald, som står i skuret ved affaldscontainerne. Det kan du læse mere om i vedhæftede skriv fra Gentofte Kommune: Nye affaldsordninger

Informationsbrev angående affalds-sortering

Vi har tidligere fået stor ros fra kommunen, men nu har vi desværre meget store problemer med at få afhentet vores affald. Vi får ikke tømt vores affalds-containere, hvis vi ikke sorterer korrekt, og dette er desværre sket ret ofte inden for de seneste måneder.

Vi skal derfor bede alle andelshavere, om at sortere deres affald korrekt.

Vi har affalds-containere til alt i vores gård, så skal vi ikke lige allesammen gøre et ekstra forsøg på at få sorteret vores affald korrekt? Dette er både pga forskrifter fra kommunen men ikke mindst også af hensyn til vores miljø! Der står på containerne både i skrift og i billede hvad der må kommes i de enkelte containere.

Vi informerer samtidig om at affald der flyder rundt i gården øger risikoen for at vi (igen) får rotter i vores gård/ejendom.

Til orientering er flere kommuner også begyndt at overveje om der skal gives bøder for forkert affaldssortering og det vil da være ærgelige penge for andelsforeningen at skulle betale oveni den udgift til vores gårdmænd som vi allerede betaler.

Vi har tidligere uddelt både affaldskalender og sorteringsvejledning ud til alle og der hænger også et eksemplar på opslagstavlen i hver opgang. Affaldskalenderen findes desuden her: Gentofte Kommunes kalender over afhentning af affald

I får nu med dette informationsbrev endnu engang en sorteringsvejledning og du/I kan tilmelde dig/Jer sms-ordningen og download affalds-app på www.gentofte.dk/affaldgenbrug

”Nej, nej! Man putter IKKE sit pap i en plastikpose inden man lægger i den affaldscontaineren der KUN er beregnet til pap….

”Nej, man stiller IKKE alt muligt skrald ved SIDEN af affaldscontaineren og så tror at affaldet dermed helt af sig selv finder vej ud i renovationsbilen”….

BH
A/B Dyssegårdens bestyrelse