Hver lejlighed har en lås i tidbestillingstavlen i vaskerummet.

Betaling af vaskmaskiner og tørretumbler foregår med det udleverede vaskekort (betaling foregår sammen boligafgiften)

Vasketider:

  • 07.00 – 10.00
  • 10.00 – 13:00
  • 13.00 – 16.00
  • 16.00 – 19.00
  • 19.00 – 22.00

Efter 15 min. kan en ikke ibrugtaget vasketid overtages. Husk ikke at forstyrre andres vasketider.

Maskinerne må ikke bruges mellem 22.00 og 07.00

Ophængning af tørretøj er efter først til mølle princippet. Tørt tøj bedes fjernet hurtigst muligt.

Husk at slukke rullen efter brug.

Der er tørrestativer opsat for enden af gården, til brug efter først til mølle princippet. Tøjet bedes fjernes når det er tørt.