Det anbefales, at du som andelshaver læser brugervejledningen, da den indeholder mange nyttige oplysninger, specielt side 17,18, 20, 23 og 26 samt afsnittet vedrørende vedligeholdelse, rengøring og smøring fra side 31 og fremefter.

Du er som andelshaver selv ansvarlig for den almindelige vedligeholdelse af vinduer og døre – herunder, at smøre alle bevægelige dele ved hængsler og lukke/låsebeslag efter behov, dog mindst 1 gang årligt.